Steunt u ons?

Vindt u ook dat de wijkvereniging Angelslo belangrijk werk verricht? Deze werkzaamheden kunnen wij niet zonder uw steun uitvoeren. Daarom vragen wij om een vrijwillige bijdrage van tenminste €3,50.

Jaarlijks ontvangen alle bewoners van Angelslo bij de laatste Nieuwsbrief automatisch een acceptgiro. Mocht u de acceptgiro uit de vorige Nieuwsbrief kwijt zijn geraakt en u wilt toch de wijkvereniging financieel steunen, maakt u dan minimaal € 3,50 over op rekeningnummer NL75RABO0135.1091.32 t.n.v. penningmeester Wijkvereniging Angelslo.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

WIJ ZIJN ER OOK VOOR U !!!