Clusters

Angelslo is onderverdeeld in een zestal clusters. De indeling is als volgt:

Cluster 1: Landschaplaan en zijstraten
Cluster 2: Dingspellaan en zijstraten
Cluster 3: Kerspellaan en zijstraten
Cluster 4: Boerschaplaan en zijstraten
Cluster 5: Holtlaan en zijstraten
Cluster 6: Veldlaan en zijstraten

Cluster besturen

Naast het dagelijks bestuur bestaat de Wijkvereniging uit een drietal samengestelde clusterbesturen. Het clusterbestuur van clusters 1 en 2, clusters 3 en 4 en clusters 5 en 6. De clusterbesturen worden gevormd door bewoners uit de gehele wijk. De clusterbesturen vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Zij bespreken onderwerpen als overlast, parkeerbeleid, groenvoorziening, etc. en zoeken vervolgens oplossingen voor ontstane problemen.

Daarnaast wordt de stand van zaken ten aanzien van nieuwe projecten (bijvoorbeeld: de aanleg van het wijkpark, nieuwbouw) besproken. De clusterbestuursleden zijn altijd geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de wijk.

Alle bewoners van Angelslo kunnen lid worden van hun eigen clusterbestuur. U kunt direct meebeslissen over belangrijke zaken in uw directe woonomgeving. Wilt u ook meebeslissen? Neem even contact op met een van de clusterbestuursleden.

Contactpersonen clusters

Cluster Naam Telefoon
1/2 Helga Boskemper 06-41880029
1/2 vacature
1/2 vacature
1/2 vacature
1/2 vacature

3/4 Pia Sala
3/4 Leida Schepers
3/4 Hans Gelderman
3/4 Arend Jan Wessels – cluster voorzitter – 0591-628417
3/4 Arjan De Jonge

5/6 Robert Verbrugge cluster voorzitter – 0591-621082
5/6 Henk Dobben – cluster voorzitter – 0591-630323
5/6 Harm Wieringa – clusterlid – 0591-722794
5/6 vacature
5/6 vacature

Fotografie Willem Oudgenoeg 0591-625149