Wijkvereniging

Het bestuur van de Wijkvereniging Angelslo is een erkende overlegpartner van de gemeente Emmen. Zij geeft advies over bestemmingsplannen, renovatie- en bouwplannen, groenvoorziening, etc. in de gehele wijk. De Wijkvereniging wordt gevraagd advies uit te brengen over alle zaken betrekking hebbend op groen en grijs. Hierbij moet gedacht worden aan beplantingsplannen, wegen, parkeerplaatsen, speelterreinen, straatnaam- borden, achterpadverlichting, clusterfestival, afvalproblematiek e.d.
Zij ondersteunt ook activiteiten in de wijk zoals bijv. Parkplay, Angeslo in Beweging enz.

Het bestuur van de Wijkvereniging behoort tot het Wijkteam en het Wijkplatform. Tijdens het maandelijkse uitvoeringsoverleg worden de wensen en idee├źn van bewoners voorgedragen. Daarnaast is er frequent overleg met verschillende gemeentelijke afdelingen en instanties over diverse lopende projecten (zie ook Emmen Revisited) in de wijk.

Clusterbesturen

Naast het dagelijks bestuur bestaat de Wijkvereniging uit een drietal samengestelde clusterbesturen. Het clusterbestuur van clusters 1 en 2, clusters 3 en 4 en clusters 5 en 6. De clusterbesturen worden gevormd door bewoners uit de gehele wijk. De clusterbesturen vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Zij bespreken onderwerpen als overlast, parkeerbeleid, groenvoorziening, etc. en zoeken vervolgens oplossingen voor ontstane problemen.