Angelslo

De wijk is gebouwd in de jaren zestig van de twintigste eeuw. De Statenweg verbindt de verschillende straten, welke ook nog weer allemaal een zijstraat hebben waar woonerven zijn gelegen.

In Angelslo, vlakbij het winkelcentrum, is een moskee gevestigd. Het winkelcentrum aan de Landschaplaan is geheel overdekt. Er kan gratis geparkeerd worden. Verder kent Angelslo twee basisscholen, de O.B.S. Angelslo en C.B.S. Het Twiespan, en meerdere andere scholen voor voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De wijk heeft ook een eigen voetbalvereniging: SC Angelslo.

Ook liggen er twee hunebedden (D46 en D47) in Angelslo n.l. aan de Haselackers en aan de Fokkingeslag